Zwinger vom Altenfeldsdeich

 Deutsche Schäferhunde

 
 

Ayu vom Patriot, 1. Wurf vom 16.03.2008

 

M: Ayu v. Patriot    V: Uno v. Stadtfeld 

Wurfstärke 7/3  

 

Bivia, Bailey, Buffy, Basko, Bolle, Branko, Bakki, Buddy, Bob, Brisco v. Patriot 

 

Bilder April u. Mai 2008


Bailey


Brisco


Bakki


Bakki

Bakki

Bakki

Bakki

Buffy


Buffy

Buffy

Bob


Buddy


Bolle


Basko


Branko